DỊCH VỤ Làm Nhiệm Vụ Thuê Ngọc Rồng

Chọn máy chủ:
Bảng Giá Làm Nhiệm Vụ:

Cần tư vấn hoặc không hiểu các gói trên vui lòng liên hệ fanpage góc phải màn hình

( Khi xong hệ thống sẽ báo lại ngay ) Không vô nick khi đang làm không thì việc làm sẽ rất lâu có thể web sẽ hủy dịch vụ và không làm nữa

Thời Gian Làm Nhiệm Vụ Có Thể Sẽ Bị Phụ Thuộc Vào Bên Game Có Bảo Trì Hay Không. Nếu bảo trì thời gian làm sẽ bị chậm hơn bình thường

Nếu không đạt được yêu cầu  hoặc gần đạt yêu cầu bạn (ví dụ yêu cầu nick 300k hp mà bạn có 200k) cứ đặt làm nhiệm vụ xem họ có đồng ý làm không (khi không đồng ý làm sẽ hủy đơn hàng và tự cộng lại tiền

Dịch vụ khác