Tất cả
set 36% sd xd sv2
200,000đ
sét 55% hồi hp td sv3 ( để up ydr )
70,000đ
sét pst td 60% thiếu quần sv3
100,000đ
set smtn 45% n.m sv4
90,000đ
set 27% sd n.m sv4
140,000đ
set 45% hm xd sv4
65,000đ
áo quần thần xd sv2
100,000đ
sét 45% smtn xd sv1
99,000đ
viên NRO 1sao sv5
300,000đ
giày 9% sd xd sv2
50,000đ
găng kaio 2223 c4 sv2
25,000đ
quần 9% sd xd sv2
50,000đ
áo thần n.m 9% sd sv2
150,000đ
quần ll 31623 c3 sv2
32,000đ
giày 9% sd xd sv2
50,000đ
nhẫn thần linh sv2
99,000đ
quần kaio c4 6% sd sv2
28,000đ
quần 15% hp xd sv2
20,000đ
giày 9% sd xd sv2
50,000đ
quần 9% sd xd sv2
50,000đ