Tất cả
áo thần n.m 9% sd sv2
150,000đ
nhẫn thần linh sv2
99,000đ
găng ll 3196 c4 sv2
150,000đ
áo thần xd 15% hp sv4 ký ngọc
149,000đ
áo thần xd 6% sd +3 sv4
90,000đ
giày thần xd 2spl cnc sv4
60,000đ
2 viên 2 sao sv4
120,000đ
gag ll 2736+3 5% hp sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
80,000đ
x99 bổ khí sv2
Hành Tinh: Namec
Server: Server 2
35,000đ
gag ll 3131+4 9% sd sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
220,000đ
gag ll 3196+4 3%sd 5% smtn sv2
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
170,000đ