Tất cả
giá rẻ, quá ngon
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 5
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
590,000đ
100% acc như hình
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
730,000đ
100% acc như hình
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 2
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
570,000đ
100% acc như hình, ct vv
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
700,000đ
nội tại ngon+all ct vv, quá ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
1,000,000đ
100% acc như hình, tặng đồ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
990,000đ
40ti sm đệ kame ttnl ngon
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
570,000đ
Nt lh 13pt glt2 2sao chưa ép
Hành Tinh: Namec
Server: Server 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
550,000đ
giá rẻ+ten nv cùng team kiss
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
1,150,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
700,000đ
40ti de 22ti nhieu ct ngon re
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
1,200,000đ
Tặng 2 set pst vs hút nick đi full...
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 2
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
800,000đ
Ct full vv đệ max max ngon
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
800,000đ
Nt dctf 142pt mơ ko có
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 5
Bông tai:
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
800,000đ
đệ chỉ số ngon
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 1
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử:
70,000đ
đệ chỉ số ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 4
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử:
50,000đ
đệ chỉ số ngon, ct adr13
Hành Tinh: Namec
Server: Server 2
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
70,000đ
thông tin như hình
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 4
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử:
70,000đ
đệ chỉ số ngon
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 3
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử:
50,000đ
đệ chỉ số ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 1
Bông tai: Không
Sơ Sinh Có Đệ Tử: Không
90,000đ